16 Ιανουαρίου 2017 – Εγκαίνια του νέου υπερχοκαρδιογράφου στο Ιατρείο Συγγενών Καρδιοπαθειών ανηλίκων του Π.Γ.Ν.Θ. Α.Χ.Ε.Π.Α-δωρεά Θερμαϊδες

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι εγκαταστάθηκε σήμερα ο υπερηχοκαρδιαγράφος και ο εκτυπωτής για παιδιά με Συγγενείς Καρδιοπάθειες
στην Β’ Παιδιατρική Κλινική του Π.Γ.Ν.Θ. Α.Χ.Ε.Π.Α
Διευθυντής είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Γιαννόπουλος που
εξέτασε την πρώτη μικρή κύρια που εγκαινίασε το μηχάνημα.
Της ευχόμαστε από καρδιάς καλά αποτέλεσματα !!!

Ευχαριστούμε τις ΘΕΡΜΑΙΔΕΣ-THERMAIDES που αγόρασαν υπερήχο PHILIPS  συνολικής αξίας σαράντα χιλιάδων εννιακόσια είκοσι ευρώ  40.920 ευρώ  και είναι κοντά μας -δίπλα μας