3/2020 Μένουμε σπίτι

Πειθαρχούμε στις οδηγίες
Προστατευούμε τις ευπαθείς ομάδες 
Δείχνουμε ατομική ευθύνη
Προσέχουμε το πολυτιμότερο αγαθό την ΥΓΕΙΑ μας.

Δύναμη & υπομονή
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ

Σύλλογος Βορείας Ελλάδας για άτομα με Συγγενείς Καρδιοπάθειες Παιδικές Καρδιές