Γιαννακούλας Γεώργιος – Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας

Από τα 1000 νεογνά που γεννιούνται τα 8 περίπου πάσχουν από συγγενή καρδιοπάθεια και με τη πρόοδο της παιδοκαρδιοχειρουργικής ολοένα και περισσότεροι ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια ενηλικιώνονται. Είναι, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη οργάνωσης δομών υγείας για την ύψιστη παροχή υγείας και υποστήριξης των ατόμων αυτών. Ο σύλλογος «Παιδικές καρδιές» από το 1999 δρα στη Βόρεια Ελλάδα προς το σκοπό αυτό βοηθώντας έμπρακτα τους ίδιους τους ασθενείς αλλά και την οικογένειες τους. Παράλληλα, το Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ με την στελέχωση του με εξειδικευμένο προσωπικό στις συγγενείς καρδιοπάθειες τόσο στο παιδιοκαρδιολογικό τομέα όσο και στους ενήλικες με συγγενή καρδιοπάθεια, παρακολουθεί πλέον εκατοντάδες ασθενείς, παρέχοντας υψηλής ποιότητας ιατρική περίθαλψη. Οι ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες είναι ένας ιδιαίτερος πληθυσμός που χρήζει πολυπρισματικής προσέγγισης από εξειδικευμένους και ευαισθητοποιημένους στον τομέα αυτό επιστήμονες υγείας.