Στόχοι

Ποιοί είμαστε
Ο Σύλλογος Παιδικές Καρδιές ιδρύθηκε από γονείς παιδιών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες το 1990 στη Βόρεια Ελλάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη .
Είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ειδικά πιστοποιημένος από το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & εποπτεύεται οικονομικά & διοικητικά από τον Δήμο Καλαμαριάς

Στόχοι μας

  • Η δημιουργία Παιδιοκαρδιολογικού -Παιδιοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου στη Βόρεια Ελλάδα.
  • Η βελτίωση & η αξιοπρεπής αντιμετώπιση των συνθηκών περίθαλψης των παιδιών.
  • Η οικονομική ενίσχυση & η διαμονή, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται.
  • Η διασφάλιση των κοινωνικών δικαιώματων των παιδιών στη μόρφωση και στην εργασία.
  • Η ψυχολογική στήριξη των παιδιών, ατόμων με Συγγενείς Καρδιοπάθειες.