Διοικητικό Συμβούλιο 2020-2022/Board of Directors 2020-2022

        Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Δ.Σ : Χρυσούλα Τσικριτσίδου

Αντιπρόεδρος : Βασίλης Παράσχης

Γεν.Γραμματέας : Ζωή Λουμάκου

Ταμείας : Ελίνα Γιοβανίτσα

Μέλος : Σοφία Καραμανή

Ελεκτική επιτροπή

Κώστας Πόπης

Τάσος Φουντουκίδης

      Νίκος Καραμανής

Board of directors

Chairman of the Board: Chrysoula Tsikritsidou

Vice-President: Vasilis Paraschis

General Secretary: Zoe Loumakou

Cashier: Elina Giovanitsa

Member: Sofia Karamani

Election Committee
Kostas Popis

Tasos Fountoukidis

Nikos Karamanis