Διοικητικό Συμβούλιο 2018-2020/Board of Directors 2018-2020

        Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Δ.Σ : Χρυσούλα Τσικριτσίδου

Αντιπρόεδρος : Βασίλης Παράσχης

Γεν.Γραμματέας : Ζωή Λουμάκου

Ταμείας : Ελίνα Γιοβανίτσα

Μέλος : Γρηγόρης Κούκδας

Ελεκτική επιτροπή

Δημήτρης Πουλίδης

Κώστας Πόπης

Τάσος Φουντουκίδης

 

Board of directors

Chairman of the Board: Chrysoula Tsikritsidou

Vice-President: Vasilis Paraschis

General Secretary: Zoe Loumakou

Cashier: Elina Giovanitsa

Member: Grigoris Koudkas

Election Committee
Dimitris Poulidis
Kostas Popis

Tasos Fountoukidis