Διοικητικό Συμβούλιο 2018-2020

        Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Δ.Σ : Χρυσούλα Τσικριτσίδου

Αντιπρόεδρος : Βασίλης Παράσχης

Γεν.Γραμματέας : Ζωή Λουμάκου

Ταμείας : Ελίνα Γιοβανίτσα

Μέλος : Γρηγόρης Κούκδας

Ελεκτική επιτροπή

Δημήτρης Πουλίδης

Κώστας Πόπης

Τάσος Φουντουκίδης