Διοικητικό Συμβούλιο

        Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Δ.Σ : Χρυσούλα Τσικριτσίδου

Αντιπρόεδρος : Βασίλης Παράσχης

Γεν.Γραμματέας : Ζωή Λουμάκου

Ταμείας : Ελίνα Γιοβανίτσα

Μέλος : Σοφία Καραμανή

Ελεκτική επιτροπή

Δημήτρης Πουλίδης

Μαρία Μιχτόπουλου

Νικόλαος Καραμανής