9/12 Νησίδες Ποιότητας 2021 Βράβευση Συλλόγου Παιδικές Καρδιές

https://youtu.be/8pInrLKyCFo

Δημοσίευση από την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας
Νησίδες Ποιότητας 2021
Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία
Σύλλογος Παιδικές Καρδιές Β. Ελλάδος– φωτογραφικό στιγμιότυπο από την βράβευση
Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021
Σας ευχαριστούμε από Καρδιάς που τιμήσατε το έργο του Συλλόγου Παιδικές Καρδιές
31χρόνια λειτουργίας
συνεχίζουμε με συνέπεια στους στόχους μας για
Να πάλλονται οι Παιδικές Καρδιές με αισιοδοξία